Wednesday, June 22, 2011

Kemasyuran Anak Raja Bergelar

Para pembaca yang setia,yang sentiasa mengikut perkembangan masa ke masa.

YM Raja Ahmad Nasir hanya memberi bayangan/kelu,mungkin juga pihak pembaca dapat merasakan sesuatu yang tak kena.YM Raja Muda Nazrin paras rupa,cuba bezakan renung betul-betul wajah iras daripada hujung rambut sehingga hujung kaki,lihat pula paras rupa Raja Azlan(sultan perak)adakah mirip &dibandingkan 4orang adiknya.

Kalau nak dipastikan mereka ini adalah benar-benar sedarah sedaging ataupun satu ibu lain bapa.sikap&perangai dan paras rupa jauh beza.disinilah nampak ketaranya Raja Muda Nazrin,dengan 4 orang adiknya.itu adalah kelu.

Bersambung kembali anak Raja Bergelar 1948 dimana satu perubahan telah berlaku.ketika 1948 berlakunya kemasyuran RAJA KECIL MUDA digugurkan.ditetapkan susunan baru Raja-Raja bergelar iaitu Raja Kecil Besar.

Contoh:Raja Kecil Sulong

Raja Kecil Tengah

Raja Kecil Muda

Raja Kecil Bongsu


pada tahun 1953 kuat kuasa undang-undang Tubuh Negeri Perak telah menyusun semula struktur susunan Raja Bergelar.

Contoh:Raja Kecil Besar

Raja Kecil Sulong

Raja Kecil Tengah

Raja Kecil Bongsu


Dalam persoalan ini kedudukan anak Raja Bergelar yang dibubarkan pada tahun 1948 dan dikuat kuasa pada tahun 1953 diguna pakai sehingga hari ini.

Mengikut Undang-undang Tubuh Negeri Perak 1948 ini memasukkan juga fasal berhubung dengan larangan untuk Sultan.

XXIII(1)

(c)Mendatangi mana-mana teriti/perikatan yang mengubah kedudukan negeri ini.

Kenyataan fakta disini menunjukan bahawa Sultan Memerintah hari ini tak boleh mengubah seperti perkara diatas 1(c) Ternyata Sultan Azlan telah melanggar peraturan Undang-undang . Perkara ini seharusnya Seri Paduka Yang DiPertuan Agong dan Sultan-sultan didalam negara ini (Majlis Raja-Raja)semestinya menyingkir Sultan Azlan turun daripada takhta.mengikut Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak,fakta 1953

XIX mengosongkan takhta dengan jalan Undang-undang.

XX(1)-(4) Raja pemerintah turun daripada takhta Kerajaan dengan suka rela.

Mengikut Buku Pertabalan Sultan Azlan tahun1985 iaitu bertajuk PEMILIHAN &PERLANTIKAN RAJA PEMERINTAH kenyataan Undang-undang adalah sama termaktub didalam Undang-undang Kerajaan Negeri Perak bahagian-ke2.Kebanaran yang disampaikan bahawa Undang-undang Tubuh TIDAK sekali membenarkan dan adalah DIHARAMKAN memilih dan melantik seseorang Raja Pemerintah selain daripada seorang zuriat daripada Sultan ke-18 selagi ada hidup seorang zuriat seumpama itu daripada Sultan tersebut dengan syarat Raja Pemerintah itu tiada mempunyai sesuatu cacat yang besar dan berat.


Sehingga setakat ini buat kali ini.


WASALAM

Kemasyuran Anak Raja Bergelar

Para pembaca yang setia,yang sentiasa mengikut perkembangan masa ke masa.

YM Raja Ahmad Nasir hanya memberi bayangan/kelu,mungkin juga pihak pembaca dapat merasakan sesuatu yang tak kena.YM Raja Muda Nazrin paras rupa,cuba bezakan renung betul-betul wajah iras daripada hujung rambut sehingga hujung kaki,lihat pula paras rupa Raja Azlan(sultan perak)adakah mirip &dibandingkan 4orang adiknya.

Kalau nak dipastikan mereka ini adalah benar-benar sedarah sedaging ataupun satu ibu lain bapa.sikap&perangai dan paras rupa jauh beza.disinilah nampak ketaranya Raja Muda Nazrin,dengan 4 orang adiknya.itu adalah kelu.

Bersambung kembali anak Raja Bergelar 1948 dimana satu perubahan telah berlaku.ketika 1948 berlakunya kemasyuran RAJA KECIL MUDA digugurkan.ditetapkan susunan baru Raja-Raja bergelar iaitu Raja Kecil Besar.

Contoh:Raja Kecil Sulong

Raja Kecil Tengah

Raja Kecil Muda

Raja Kecil Bongsu


pada tahun 1953 kuat kuasa undang-undang Tubuh Negeri Perak telah menyusun semula struktur susunan Raja Bergelar.

Contoh:Raja Kecil Besar

Raja Kecil Sulong

Raja Kecil Tengah

Raja Kecil Bongsu


Dalam persoalan ini kedudukan anak Raja Bergelar yang dibubarkan pada tahun 1948 dan dikuat kuasa pada tahun 1953 diguna pakai sehingga hari ini.

Mengikut Undang-undang Tubuh Negeri Perak 1948 ini memasukkan juga fasal berhubung dengan larangan untuk Sultan.

XXIII(1)

(c)Mendatangi mana-mana teriti/perikatan yang mengubah kedudukan negeri ini.

Kenyataan fakta disini menunjukan bahawa Sultan Memerintah hari ini tak boleh mengubah seperti perkara diatas 1(c) Ternyata Sultan Azlan telah melanggar peraturan Undang-undang . Perkara ini seharusnya Seri Paduka Yang DiPertuan Agong dan Sultan-sultan didalam negara ini (Majlis Raja-Raja)semestinya menyingkir Sultan Azlan turun daripada takhta.mengikut Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak,fakta 1953

XIX mengosongkan takhta dengan jalan Undang-undang.

XX(1)-(4) Raja pemerintah turun daripada takhta Kerajaan dengan suka rela.

Mengikut Buku Pertabalan Sultan Azlan tahun1985 iaitu bertajuk PEMILIHAN &PERLANTIKAN RAJA PEMERINTAH kenyataan Undang-undang adalah sama termaktub didalam Undang-undang Kerajaan Negeri Perak bahagian-ke2.Kebanaran yang disampaikan bahawa Undang-undang Tubuh TIDAK sekali membenarkan dan adalah DIHARAMKAN memilih dan melantik seseorang Raja Pemerintah selain daripada seorang zuriat daripada Sultan ke-18 selagi ada hidup seorang zuriat seumpama itu daripada Sultan tersebut dengan syarat Raja Pemerintah itu tiada mempunyai sesuatu cacat yang besar dan berat.


Sehingga setakat ini buat kali ini.


WASALAM