Friday, February 19, 2010

Assalamualaikum.

Para pembaca yang setia disini Y.M Raja Ahmad Nasir menurut Adat Lembaga “GELARAN”
1.Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Yang Dipertuan Negeri Perak.
2.Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Wazir-al-Azim wakil Sultan.
3.Duli Yang Amat Mulia Raja Bendara Wakir al-Sultan Wazir al Kabir.
4.Duli Yang Amat Mulia Raja Dihilir Perak bakal Raja Bendahara.
5.Yang Amat Mulia Raja Di Hulu.
6.Yang Amat Mulia Raja Di Darat.
7.Yang Amat Mulia Raja DI Baruh.
8.Yang Amat Mulia Raja Kecil Besar.
9.Yang Amat Mulia Raja Kecil Sulung.
10.Yang Amat Mulia Raja Kecil Tengah.
11.Yang Amat Mulia Raja Kecil Muda (Batinnya Sultan Muda).
12.Yang Mulia Raja Kecil Bongsu.

Adat Lembaga “gelaran”
a)Yang Amat Mulia Raja Di Hulu. Pada zaman dahulu dilantik oleh Sultan memerintah Jajahan Teluk Rantau,sebelah hulu Pucuk Sungai Perak.
b)Yang Amat Mulia Raja Di Darat. Pada zaman dahulu dilantik pemerintah disebelah darat negeri Peerak (Hala ke Timur).
c)Yang Amat Mulia Raja Di Baruh. Pada zaman dahuluya dilantik sebagai wakil Sultan memerintah jajahan sebelah daratan negeri perak ( hala ke barat).
d)Yang Mulia Raja Kecil Muda(batinnya Sultan Muda_ pada zaman dahulu tugas Raja Kecil Muda ialah Pawang Besar (batin sultan muda memerintah segala Jin,Hantu,Mambang,dan dewa-dewa)

Jawatan tersebut diatas sebaliknya dalam tahun 1930-an telah dikosongkan dan menurut ‘Royal Family and Chief” terdapat juga gelaran Raja Kecil Laki. Diawal abad ke18. Raja Kecil Muda merupakan tokoh penting dalam kerajaan Perak

Susul galur warisan keluarga Di Raja bergelar ‘Pawang Diraja Gelarannya ialah Pawang Besar. Bukanlah dari golongan orang kebanyakan tetapi dari Anak Raja Bergelar.Masing-masing mempunyai gelaran nama dan kelebihan ilmu yang dipelajari.Ketika dahulu, ilmu agama yang wajib dipelajari adalah jalan mati (kembali kepada Allah). Pada zaman ini biasa disebut jalan Usulludin dan Tarikat ataupun Tasauf.Apabila keilmuan mereka kemas dan bijaksana daya pemikiran menjalankan tugas dengan adil saksama disitulah letaknya kedaulatan undang-undang dan kedaulatan dirinya sendiri terhadap rakyat,menghormati dan taat setia kepada sultan yang memerintah negeri. Dan menjadi aman dan makmur. Mencurah-curah rezeki Allah kurniakan dinegeri. Dan rakyat jelata tidak menghadapi sebarang masallah dan rakyat kasih dan sayang kepada sultan yang memerintah dan mendoakan Allah memanjangkan umur Sultan tersebut.
Sehingga disini dahulu.Akan disambung lagi coretan yang lebih menarik lagi.
Wassalam...

Friday, February 12, 2010

Warisan Cucu Cicit Raja Kulop Bermandian DiBeting Beras Basah


ENGKU LI (RAJA BOTAK)
ISTERI ALMARHUM SULTAN ABDUL JALIL
KEKANDA ALMARHUM S. IDRIS (2)
RAJA RAFEAH